Новости
В нашем ресторане происходит много интересных событий!Наши уважаемые гости вместе с нами пишут 'новую' историю этого неповторимого места, где связываются прошлое и настоящее

Газета пивоварни PDF


Здесь можно ознакомиться с нашей газетой Посмотри он-лайн

Новости

Наше пиво, награждённое медалями на конкурсе Golden Beer Poland 2015

15/10/2015

Trzy piwa Browaru Lubicz nagrodzone Golden Beer Poland 2015

Ежегодно в Польше течение 5 лет проводится Международный Конгресс Производителей Пива, на котором организаторы устраивают Профессиональный конкурс пива «Golden Beer Poland». Реактивированный после 14 лет простоя, пивзавод Бровар Любич, возобновивший производство пива в сентябре 2015 г., впервые принял участие в конкурсе и с...

ЧИТАЙ ДАЛЬШЕ...

Фестиваль открытия ресторана пивоварни "БРОВАР ЛЮБИЧ"!

04/09/2015

Festiwal Otwarcia w Browarze Lubicz

4 Сентября 2015 г.ресторан-пивоварня «БРОВАР ЛЮБИЧ» впервые открыл свои двери для гостей. Фестиваль Открытия Бровар Любич длился три дня! Подготовка к этому моменту шла полтора года. Были проведены работы по адаптации инфраструктуры старинного здания под функцию гастрономии и производства пива, а также отделочные р...

ЧИТАЙ ДАЛЬШЕ...

Browar Lubicz tanki na piwo

16/04/2015

Browar Lubicz tanki na piwo

Proces tworzenia Borwaru Lubicz obfitował w wydarzenia szczególne. Na pewno 16 kwietnia był dniem, który wymagał od nas nie lada zdolności logistycznych, wtedy bowiem do Browaru przyjechało 19 tanków na piwo. Każda z kadzi ważących 400 kg. musiała stanąć w podziemiach, w sali nazwanej Leżakownią. Goście mogą je teraz zobaczyć od razu po wejściu do Leżakowni, za szybą po lewej stronie. Właśnie tam „odpoczywa” nasze piwo, skąd bezpośrednio trafia za pośrednictwem nalewaków do rąk naszych Klientów. W związku z dużymi gabarytami tanków, or...

ЧИТАЙ ДАЛЬШЕ...

Szanowny Kliencie,

  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Browar Lubicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS nr 0000513329 (dalej Browar).
  • Cele, dla których Browar przetwarza Twoje dane osobowe to realizacja usługi/dostawy określonej zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostawanie w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto celem przetwarzania jest dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych umową albo związanych z umową, a także udokumentowanie wykonania usługi/dostawy dla celów podatkowych. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania Browar przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach oraz celu profilowania.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę /dostawę określoną zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i/lub profilowania jest Twoja zgoda. Jednocześnie informujmy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  • Browar przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: Spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Browarem, spółce świadczącej usługi zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT Browaru oraz dostarczającym oprogramowanie inf., firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki, kancelariom prawniczym, doradcom podatkowym.
  • Pani/a dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług/dostaw będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.
  • Ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Browaru. Ponadto, Browar udostępnia adres email: info@browar-lubicz.com.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
  • Browar nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy na usługę /dostawę świadczoną przez Browar może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
  • Browar podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania, chyba że nie wyraziłeś zgody na profilowanie. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Browar pozyskał w związku z świadczeniem na Twoją rzecz usług/dostaw.