fbpx

Наше пиво, награждённое медалями на конкурсе Golden Beer Poland 2015

15/10/2015

Trzy piwa Browaru Lubicz nagrodzone Golden Beer Poland 2015

Ежегодно в Польше течение 5 лет проводится Международный Конгресс Производителей Пива, на котором организаторы устраивают Профессиональный конкурс пива «Golden Beer Poland». Реактивированный после 14 лет простоя, пивзавод Бровар Любич, возобновивший производство пива в сентябре 2015 г., впервые принял участие в конкурсе и сразу получил три медали:

 Пиво Любич Тёмное в категории «Тёмный лагер полный»- заняло I место и получило Золотую медаль! Пиво Любич Альт в категории «Пиво специальное»- заняло II место и получило Серебряную медаль! Пиво Любич Мартовское в категории «Светлый лагер полный»- заняло III место и получило Бронзовую медаль!

Пиво производится согласно традиционной рецептуре из натуральных компонентов при использовании современнейшего оборудования! Целью проведения конкурса «Golden Beer Poland» является определение самых качественных и изысканных по вкусу сортов пива, доступных на польском рынке. В этом году в конкурсе участвовало 154 видов пива, которое оценивало жюри из 16 профессионалов в области сенсорики пива. Главные оцениваемые параметры: вид, вкус, аромат, горечь и качество.

Szanowny Kliencie,

  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Browar Lubicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS nr 0000513329 (dalej Browar).
  • Cele, dla których Browar przetwarza Twoje dane osobowe to realizacja usługi/dostawy określonej zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostawanie w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto celem przetwarzania jest dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych umową albo związanych z umową, a także udokumentowanie wykonania usługi/dostawy dla celów podatkowych. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania Browar przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach oraz celu profilowania.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę /dostawę określoną zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i/lub profilowania jest Twoja zgoda. Jednocześnie informujmy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  • Browar przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: Spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Browarem, spółce świadczącej usługi zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT Browaru oraz dostarczającym oprogramowanie inf., firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki, kancelariom prawniczym, doradcom podatkowym.
  • Pani/a dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług/dostaw będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.
  • Ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Browaru. Ponadto, Browar udostępnia adres email: info@browar-lubicz.com.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
  • Browar nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy na usługę /dostawę świadczoną przez Browar może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
  • Browar podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania, chyba że nie wyraziłeś zgody na profilowanie. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Browar pozyskał w związku z świadczeniem na Twoją rzecz usług/dostaw.